• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 757271
  • Số người đang xem: 29
  • Trong ngày: 1349
  • Trong tuần: 17488
  • Trong tháng: 405048
  • Trong năm: 405048
Trang chủ

Khen thưởng, xử phạt

( 08:29 | 26/09/2013 )
V.v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Download
( 08:28 | 26/09/2013 )
V.v công nhận bổ sung danh hiệu tập thể lao động tiên tiến 2012
( 08:27 | 26/09/2013 )
QĐ công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc tập thể lao động tiên tiến và lao động tiên tiến năm 2012
( 08:24 | 26/09/2013 )
V.v công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2012 Download
( 08:23 | 26/09/2013 )
V.v tặng thưởng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2012 Download
( 08:21 | 26/09/2013 )
  V.v tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân năm 2012 Download
( 08:19 | 26/09/2013 )
V.v tặng Cờ Thi đua của Bộ năm 2012 Download
( 07:54 | 26/09/2013 )
Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download
( 07:52 | 26/09/2013 )
VỀ VIỆC BAN HÀNH KỶ NIỆM CHƯƠNG VÀ QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Download
( 07:49 | 26/09/2013 )
Quyết định số 284/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực thể thao, văn hoá - nghệ thuật, giáo dục - đào tạo và thông tin - truyền thông.  
;?>