• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 749296
  • Số người đang xem: 47
  • Trong ngày: 1164
  • Trong tuần: 9513
  • Trong tháng: 397073
  • Trong năm: 397073
Trang chủ

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

( 13:54 | 01/07/2015 )
  Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước  
( 13:55 | 29/06/2015 )
  Số:  629/QĐ-TTg  V.v Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Download    
( 13:48 | 29/06/2015 )
  Số: 4227/QĐ-BVHTTDL V.v Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030 Download    
( 13:37 | 29/06/2015 )
  Số: 581/QĐ-TTg - Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 Download    
( 08:14 | 16/06/2015 )
Quyết định phê duyệt Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 Download    
( 09:46 | 25/03/2015 )
Kh tổng kết hoạt động BCĐ phát triển du lịch tỉnh Bắc GIang, giai đoạn 2011-2015 Download    
( 10:27 | 02/07/2014 )
QĐ ban hành, quy chế hoạt động của BCĐ và kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm v&
( 10:26 | 02/07/2014 )
KH Thực hiện đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2013 tỉnh BG
;?>