• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 226181
  • Số người đang xem: 7
  • Trong ngày: 10085
  • Trong tuần: 28783
  • Trong tháng: 226181
  • Trong năm: 226181
Trang chủ

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

( 10:18 | 02/07/2014 )
  Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Xây dựng các điểm chùa Quy hoạch Đồng Thông , xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỷ lệ: 1/500 Download  
( 08:09 | 21/02/2014 )
  Đề án "Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2020" Download  
( 09:46 | 24/09/2013 )
Đào tạo nguồn nhân lực du lịch tỉnh BG giai đoạn 2013-2016
( 09:41 | 24/09/2013 )
Phê duyệt đề án tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020 Download    
( 08:47 | 24/09/2013 )
Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng bảo tồn tổng thể hệ thống di tích và danh thắng Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang Download  
( 08:45 | 24/09/2013 )
  Phê duyệt Quy hoạch địa điểm kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030   Download
( 13:52 | 05/03/2013 )
 Hướng dẫn Triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống tượng đài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Download file
( 15:29 | 07/02/2013 )
Đề án Tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012- 2020 Download file  
( 15:14 | 07/02/2013 )
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 Download file
( 13:54 | 01/02/2013 )
Chương trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2012- 2015, định hướng đến năm 2020; Dowload file
;?>