• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1083475
  • Số người đang xem: 32
  • Trong ngày: 6031
  • Trong tuần: 16580
  • Trong tháng: 1083428
  • Trong năm: 1083475
Trang chủ

Tiểu sử lãnh đạo

( 19:33 | 18/04/2009 )
1. Giám đốc:  Trần Minh Hà   Phụ trách chung: chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về toàn bộ hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang. Phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng và kỷ luật, đào tạo; quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển ngành; kế hoạch - tài chính, đầu tư xây dựng cơ...
;?>