• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 950612
  • Số người đang xem: 16
  • Trong ngày: 4383
  • Trong tuần: 44117
  • Trong tháng: 598389
  • Trong năm: 598389
Trang chủ

Tuyên truyền pháp luật

( 13:52 | 02/10/2012 )
Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng cho học sinh năng khiếu thể thao; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Download file
( 13:50 | 02/10/2012 )
Quyết định số 153/2012/QĐ-UBND ngày 08/06/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chế độ và trang thiết bị đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Bắc Giang. Download file
( 08:18 | 13/09/2012 )
  Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Downloadfile
( 08:16 | 13/09/2012 )
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình Download file
( 08:15 | 13/09/2012 )
  Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa Downloadfile
( 08:12 | 13/09/2012 )
  Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Downloadfile
( 08:10 | 13/09/2012 )
  Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thể dục - Thể thao Download file
( 08:07 | 13/09/2012 )
  Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội  tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã. Download file
( 08:05 | 13/09/2012 )
  Quy định một số chế độ và trang thiết bị với VĐV, HLV thể thao tỉnh Bắc Giang Download file
( 16:34 | 12/09/2012 )
  Ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download file
;?>