• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 789915
  • Số người đang xem: 33
  • Trong ngày: 3452
  • Trong tuần: 50132
  • Trong tháng: 437692
  • Trong năm: 437692
Trang chủ

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

( 07:47 | 18/05/2017 )
Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa VN đến năm , tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh BG Tải về      
( 10:07 | 14/04/2017 )
V.v phê duyệt KHLCNT gói thầu điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về        
( 09:50 | 14/04/2017 )
V.v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: cải tạo sân vận động tỉnh Tải về      
( 09:39 | 14/04/2017 )
V.v  phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
( 08:46 | 06/10/2016 )
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1) Tải về
;?>