• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3051368
  • Số người đang xem: 43
  • Trong ngày: 7414
  • Trong tuần: 49210
  • Trong tháng: 1067226
  • Trong năm: 2699145
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 101/SVHTTDL-QLVH
Đề nghị thông báo cuộc thi ảnh "7 ngày khám phá Tây Yên Tử" Đề nghị thông báo cuộc thi ảnh "7 ngày khám phá Tây Yên Tử"  
101.signed.pdf 23/01/2019
Số: 100/SVHTTDL-QLDSVH
Đề nghị Báo cáo công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn giai đoạn 2014-2018 và lập Danh sách di tích đề nghị hỗ trợ kinh phí tu bổ giai đoạn 2020- 2025
100.signed.pdf 23/01/2019
Số: 99/SVHTTDL-QLDSVH
Đề nghị Báo cáo công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn giai đoạn 2014-2018 và lập Danh sách di tích đề nghị hỗ trợ kinh phí tu bổ giai đoạn 2020- 2025
99.signed.pdf 23/01/2019
Số: 90/SVHTTDL-KHTC
Thông báo nội dung, nhiệm vụ theo dự toán kinh phí (STC trình UBND tỉnh) tổ chức lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hoá - Du lịch với chủ đề "Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử" năm 2019 
90.signed.pdf 22/01/2019
Số: 89-SVHTTDL-KHTC
Thông báo nội dung, nhiệm vụ theo dự toán kinh phí (STC trình UBND tỉnh) tổ chức lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hoá - Du lịch với chủ đề "Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử" năm 2019 
89.signed.pdf 22/01/2019
Số: 3/TB-SVHTTDL
Kết quả giải Cầu lông, Quần vợt mừng Đảng, mừng Xuân lần thứ 27 năm 2019
3-tb.signed.pdf 18/01/2019
Số: 12/KH-SVHTTDL
Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019  
12.signed.pdf 18/01/2019
Số: 11/KH-SVHTTDL
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019  
11.signed.pdf 18/01/2019
Số: 2/TB-SVHTTDL
Triệu tập các đơn vị tham gia Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn tỉnh Bắc Giang lần thứ III, năm 2019
02.signed.pdf 17/01/2019
Số: 79/TB-SVHTTDL
  V.v tuyên truyền Lễ hội khai Xuân và khai mạc Tuần Văn hoá - Du lịch 2019 V.v tuyên truyền Lễ hội khai Xuân và khai mạc Tuần Văn hoá - Du lịch 2019  
79.signed.pdf 17/01/2019
;?>