• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 789853
  • Số người đang xem: 29
  • Trong ngày: 3390
  • Trong tuần: 50070
  • Trong tháng: 437630
  • Trong năm: 437630
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 11/HD-SVHTTDL
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017    
11-hd.pdf 10/11/2017
Số: 1228/SVHTTDL-VP
V.v tổng hợp các nội dung phối hợp tổ chức trong năm 2018    
1228-lai.pdf.signed.pdf 07/11/2017
Số: 261/BC-SVHTTDL
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-xã hội năm 2017, nhiệm vụ năm 2018    
261-bc.pdf 07/11/2017
Số: 10/HD-SVHTTDL
Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017    
10_.pdf.signed.pdf 03/11/2017
Số: 124/TB-SVHTTDL
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2017
124.pdf.signed.pdf 03/11/2017
Số: 98/KH-SVHTTDL
Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 74/2013/ADD-UBND ngày 15/3/2013 Quy định "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác" trên địa bàn tỉnh BG
98.pdf.signed.pdf 03/11/2017
Số: 1216/SVHTTDL-TCPC
V.v hướng dẫn nâng bậc lương năm 2018  
1216.pdf 02/11/2017
Số: 1210/SVHTTDL-VP
V.v chuẩn bị báo cáo phục vụ buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với Sở VHTTDL  
1210.pdf 02/11/2017
Số: 97/KH-SVHTTDL
Kế hoạch tổ chức môn Bóng chuyền hơi - Hội khoẻ truyền thống Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang năm 2017
97.pdf 02/11/2017
Số: 1025/BCĐPTDL-TT
V.v báo cáo công tác phát triển du lịch năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018  
1205.pdf 01/11/2017
;?>