• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2483579
  • Số người đang xem: 44
  • Trong ngày: 5556
  • Trong tuần: 12103
  • Trong tháng: 499437
  • Trong năm: 2131356
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 84/KH-SVHTTDL
Kế hoạch tham gia ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X năm 2018 tại Vĩnh Phúc của tỉnh BG
84-kh.signed.pdf 07/08/2018
Số: 83/KH-SVHTTDL
KH trao đổi học tập kinh nghiệm thực hiên nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy biên chế năm 2018
83_l.signed.pdf 07/08/2018
Số: 82/KH-SVHTTDL
Kế hoạch kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh
82-kh.signed.pdf 07/08/2018
Số: 80/TB-SVHTTDL
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban công tác tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2018
80.signed.pdf 07/08/2018
Số: 893/SVHTTDL-QLVH
v/v tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng tám, Quốc khánh 2/9
893-cv.signed.pdf 02/08/2018
Số: 79/TB-SVHTTDL
Kết quả giải Bóng bàn tỉnh bắc Giang năm 2018
79.signed.pdf 02/08/2018
Số: 78/TB-SVHTTDL
Kết quả giải đá cầu tỉnh bắc Giang năm 2018
78.signed.pdf 02/08/2018
Số: 75/TB-SVHTTDL
Kết quả giải Bóng chuyền tỉnh Bắc Giang năm 2018
75.signed.pdf 02/08/2018
Số: 72/TB-SVHTTDL
TB kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm của người đứng đầu các phòng, đơn vị thuộc Sở trong thi hành công vụ
72.signed.pdf 02/08/2018
Số: 10/CTR-SVHTTDL
Chương trình công tác tháng 8 năm 2018  
10.signed.pdf 31/07/2018
;?>