• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 226278
  • Số người đang xem: 29
  • Trong ngày: 10182
  • Trong tuần: 28880
  • Trong tháng: 226278
  • Trong năm: 226278
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 891/CV/HĐ
thông báo kết quả thu nhận hồ sơ dự tuyển  
891-2017-08-22 (1).pdf 25/08/2017
Số: CTRPH-SVHTTDL-HNCT
Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, du lịch của NCT; tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2017...    
11-ctr.pdf 17/08/2017
Số: 10/CTR-SVHTTDL
Chương trình hành động thực hiện NQ số 25/NQ-CP ngày 08/2/2017 của Chính phủ triển khai NQ hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ...
10.pdf 17/08/2017
Số: 864/SVHTTDL-KHTC
V.v báo cáo kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao    
864.pdf 17/08/2017
Số: 860?SVHTTDL-TCPC
triển khai thực hiện Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang
860-.pdf 17/08/2017
Số: 82/KH-SVHTTDL
Kế hoạch tổ chức Hội khoẻ truyền thống Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang năm 2017    
82.pdf 17/08/2017
Số: 81/KH-SVHTTDL
Kế hoạch tập huấn và thi đấu giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ IV năm 2017    
81-.pdf 17/08/2017
Số: 88/TB-SVHTTDL
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban công tác giữa tháng 8/2017    
88-tb.pdf 17/08/2017
Số: 87/TB-SVHTTDL
Thông báo kết quả lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật bơi phổ thông và kỹ thuật cứu đuối năm 2017  
87-tb.pdf 17/08/2017
Số: 86/TB-SVHTTDL
Thông báo số 1 thay đổi thời gian khai mạc và mức chi tiền thưởng giải Bơi "Đường bơi xanh" tỉnh Bắc Giang năm 2017
86.pdf 17/08/2017
;?>