• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3051240
  • Số người đang xem: 27
  • Trong ngày: 7286
  • Trong tuần: 49082
  • Trong tháng: 1067098
  • Trong năm: 2699017
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 99/KH-SVHTTDL
Kế hoạch Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
99.signed.pdf 25/09/2018
Số: 98/KH-SVHTTDL
V.v tổ chức giải Bơi học sinh "Đường Bơi xanh" tỉnh Bắc Giang lần thứ VII năm 2018
98.signed.pdf 25/09/2018
Số: 97/KH-SVHTTDL
Tổ chức Hội thảo về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh
97.signed.pdf 25/09/2018
Số: 240/BC-BCĐ
Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
240l.signed.pdf 24/09/2018
Số: 1161/SVHTTDL-TCPC
V.v báo cáo kết quả thực hiện hiệm vụ trong tâm của người đứng đầu quý III năm 2018  
1161.signed.pdf 21/09/2018
Số: 90/TB-SVHTTDL
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở VHTTDL ngày 17/9/2018  
90l.signed.pdf 18/09/2018
Số: 1138/SVHTTDL-VP
V.v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn    
1138.signed.pdf 18/09/2018
Số: 1125/SVHTTDL-QLVH
V.v tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Giang 10/10 (1895-2018)
1125.signed.pdf 17/09/2018
Số: 1118/SVHTTDL-QLVH
V.v thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 581/VHCS-QLHĐQC của Cục Văn hoá cơ sở
1118.signed.pdf581.pdfctct-9-2018-3-signed-vp.pdf 14/09/2018
Số: 230/BC-SVHTTDL
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT
230.signed.pdf 13/09/2018
;?>