• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 888690
  • Số người đang xem: 50
  • Trong ngày: 693
  • Trong tuần: 7970
  • Trong tháng: 888643
  • Trong năm: 888690
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 62/TB-SVHTTDL
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Về nhiệm vụ rà soát, bổ sung, điều chỉnh Đề án "Tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020"    
62.pdf 07/06/2017
Số: 61/TB-SVHTTDL
Thông báo cấp giấy chứng nhận cho các Học viên tham dự lớp dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước năm 2017    
61-tb.pdf 07/06/2017
Số: 575/SVHTTDL
Đề nghị góp ý dự thảo Đề án tổ chức định kỳ Ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2030    
575-.pdf.signed.pdf 02/06/2017
Số: 572/SVHTTDL-VP
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang    
572.pdf 01/06/2017
Số: 571/SVHTTDL-TCPC
Đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2017    
571-.pdf 01/06/2017
Số: 570/SVHTTDL-KHTC
Lập dự toán NSNN năm 2018 (lần 1)    
570-.pdf 01/06/2017
Số: 322/QĐ-SVHTTDL
QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh    
322.pdf 01/06/2017
Số: 321/QĐ-SVHTTDL
QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh    
321_l.pdf 01/06/2017
Số: 320/QĐ-SVHTTDL
QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bắc Giang
320.pdf 01/06/2017
Số: 57/KH-SVHTTDL
kế hoạch triển khai vốn chương trình MTQG nông thôn mới năm 2017; thực hiện đề án: phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2030
57-.pdf.signed.pdf 30/05/2017
;?>