• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 762008
  • Số người đang xem: 34
  • Trong ngày: 6086
  • Trong tuần: 22225
  • Trong tháng: 409785
  • Trong năm: 409785
Trang chủ
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Ngày bắt đầu xin ý kiến Xin ý kiến đến ngày
11 Góp ý dự thảo Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/03/2015 - 08 31/03/2015 - 08
12 Số: 1091/SVHTTDL-NVDL Sở VHTTDL Bắc Giang 06/11/2014 - 08 11/12/2014 - 08
13 Góp ý dự thao Quy chế thực hiện "Cơ chế Một cửa điện tử" Sở VHTTDL Bắc Giang 04/11/2014 - 16 14/11/2014 - 16
14 Số: 858/SVHTTDL-KHTC Sở VHTTDL Bắc Giang 11/09/2014 - 15 20/09/2014 - 15
15 Số: 830/SVHTTDL-XDNSVHGĐ Sở VHTTDL Bắc Giang 04/09/2014 - 09 10/09/2014 - 09
16 Số: 632/SVHTTDL-NVVH Sở VHTTDL 08/07/2014 - 09 20/07/2014 - 09
17 Số: 538/SVHTDL-NVVH Sở VHTTDL 10/06/2014 - 15 30/06/2014 - 15
18 Số: 841/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ Sở VHTTDL 27/08/2013 - 15 05/09/2013 - 15
19 Số: 483/SVHTTDL-NVVH Sở VHTTDL 31/05/2013 - 15 03/06/2013 - 15
20 Số: 686/SVHTTDL-NVVH Sở VHTTDL 24/07/2013 - 14 10/08/2013 - 14
;?>