• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1957564
  • Số người đang xem: 8
  • Trong ngày: 2528
  • Trong tuần: 7708
  • Trong tháng: 1605341
  • Trong năm: 1605341
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 23/2018/TT-BVHTTDL 21/08/2018 21/08/2018 VB Trung ương Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TDTT     Tải file
Số: 06/2017/TT-BVHTTDL 15/12/2017 VB Trung ương Quy định chi tiết một số điều của Luật Du Lịch Tải file
Số: 168/2017/NĐ-CP 31/12/2017 VB Trung ương Quy định một số điều của Luật Du Lịch Tải file
Luật số: 09/2017/QH14 01/01/2018 VB Trung ương Luật du lịch Việt Nam Tải file
Số: 22/2018/TT-BVHTTDL 29/06/2018 VB Trung ương SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2012/TT-BVHTTDL NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ32/2012/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ... Tải file
Số: 21/2018/TT-BVHTTDL 05/04/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN LẶN BIỂN THỂ THAO GIẢI TRÍ Tải file
Số: 20/2018/TT-BVHTTDL 03/04/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN PATIN Tải file
Số: 19/2018/TT-BVHTTDL 20/03/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN QUẦN VỢT Tải file
Số: 18/2018/TT-BVHTTDL 20/03/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN BÓNG ĐÁ Tải file
Số: 17/2018/TT-BVHTTDL 16/03/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN MÔ TÔ NƯỚC TRÊN BIỂN Tải file
;?>