• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2518932
  • Số người đang xem: 11
  • Trong ngày: 4422
  • Trong tuần: 47456
  • Trong tháng: 534790
  • Trong năm: 2166709
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 03/2018/TT-BVHTTDL 19/01/2018 19/01/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN BƠI, LẶN Tải file
Số: 02/2018/TT-BVHTTDL 19/01/2018 19/01/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN KARATE Tải file
Số:01/2018/TT-BVHTTDL 18/01/2018 18/01/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2013/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG MỸ THUẬT Tải file
Số: 32/2012/NĐ-CP 06/07/2018 06/07/2018 VB Trung ương Thông tư HD Nghị định số 32/2012/nđ-cp ngày 12/4/2012 của CP về quản lý xuất nhập khẩu VH phẩm Tải file
Số: 22/2018/TT-BVHTTDL 29/06/2018 29/06/2018 VB Trung ương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Tải file
Số: 1732/QĐ-TTg 06/11/2017 06/11/2017 VB Trung ương Sao lục QĐ số 1732/QĐ-TTg ngày 06/11/2017 của Thủ tướng Chính Phủ v/v bổ sung kinh phí hỗ trợ địa phương mua thiết bị chiếu phim và xe ô tô chuyên dùng chiếu phim lưu động năm 2017 Tải file
Số: 08/2017/QH14 01/01/2018 01/01/2018 VB Trung ương Luật du lịch   Tải file
Số: 139/2017/TT-BTC 26/12/2017 26/12/2017 VB Trung ương TT số 139/2017/TT-BTC ngày 26/12/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 Tải file
Số: 07/NQ-CP 01/01/2018 01/01/2018 VB Trung ương NQ số 07/NQ-CP ngày 16/01/2018 của Chính Phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư lưu trữ và 28 đề mục Tải file
Số:05 /CT-UBND 10/04/2018 10/04/2018 VB của tỉnh CHỈ THỊ Về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Tải file
;?>