• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 749212
  • Số người đang xem: 50
  • Trong ngày: 1080
  • Trong tuần: 9429
  • Trong tháng: 396989
  • Trong năm: 396989
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 62/2014/NĐ-CP 25/06/2014 25/06/2014 VB Trung ương Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể   Tải file
Số: 06 /CT-UBND 12/09/2014 12/09/2014 VB của tỉnh Về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Tải file
Số 434/2014/QĐ-UBND 10/07/2014 VB của tỉnh Quyết định số 434/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tải file
Số: 06/2014/TT-BVHTTDL 14/06/2014 VB Trung ương   Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao Tải file
Số: 05 /2014/TT-BVHTTDL 30/05/2014 VB Trung ương   Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 th... Tải file
Số: 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV 30/05/2014 VB Trung ương   Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo     Tải file
Số:03/2014/TT-BVHTTDL 26/05/2014 VB Trung ương Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du... Tải file
Số: 02/2014/TT-BVHTTDL 14/05/2014 VB Trung ương Quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh Tải file
Số: 22/2014/QĐ-TTg 13/03/2014 VB Trung ương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải file
Số: 23/2014/QĐ-TTg 13/03/2014 VB Trung ương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Tải file
;?>