• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1434344
  • Số người đang xem: 25
  • Trong ngày: 1055
  • Trong tuần: 9253
  • Trong tháng: 1082121
  • Trong năm: 1082121
Trang chủ

V.v phê duyệt danh mục, số lượng thiết bị mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị văn hóa thể thao hỗ trợ văn hóa cấp xã, thôn năm 2017

( 10:35 | 29/06/2017 ) Bản để inGửi bài này qua Email

V.v  phê duyệt danh mục, số lượng thiết bị mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị văn hóa thể thao hỗ trợ văn hóa cấp xã, thôn năm 2017

Files gắn: 
Lĩnh vực chuyên môn: 
Sản xuất hàng hóa
Loại dự án: 
DA nhóm B
Loại hình tài trợ: 
DA ĐT bằng nguồn vốn ngân sách NN.
Thời gian thực hiện
Bắt đầu: 
01/04/2017
Kết thúc: 
30/06/2017
Tình trạng dự án: 
Đang triển khai  
;?>