• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1338413
  • Số người đang xem: 52
  • Trong ngày: 1783
  • Trong tuần: 33658
  • Trong tháng: 986190
  • Trong năm: 986190
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 316/QĐ-SVHTTDL
QĐ điều động viên chức kế toán bà Đoàn Thị Thảo
316.pdf.signed.pdf 18/05/2018
Số: 315/QĐ-SVHTTDL
QĐ điều động viên chức kế toán ông Nguyễn Quốc Đạt
315.pdf.signed.pdf 18/05/2018
Số: 314/QĐ-SVHTTDL
QĐ điều động viên chức kế toán bà Vũ Thị Lan Phương
314.pdf.signed.pdf 18/05/2018
Số: 4/KH-SVHTTDL
KH Điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở năm 2017
04-kh.pdf.signed.pdf 18/05/2018
Số: 216/QĐ-SVHTTD
QĐ giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017
216.pdf.signed.pdf 18/05/2018
Số: 672/KL-SVHTTDL
Kết luận thanh tra Kết quả thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật ... chức trách nhiệm vụ được giao đối với Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh
672.pdf.signed.pdf 18/05/2018
1040/KL-SVHTTDL
Kết luận Thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng và chức trách, nhiệm vụ được giao đối với Giám đốc Trung tâm HLTĐTDTT tỉnh  
1040.pdf.signed.pdf 18/05/2018
Số: 726/QĐ-SVHTTDL
 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016
726-qd.pdf.signed.pdf 18/05/2018
Số: 309/BC-SVHTTDL
báo cáo thực hiện công tác quản lý và chi tiêu tài chính năm 2016; dự toán NSNN giao cho cơ quan Sở năm 2017 (tại Hội nghị CBCC CQ Sở)
309-bc.pdf.signed (1).pdf 18/05/2018
Số: 308/BC-SVHTTDL
báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch, dự toán NSNN năm 2016; triển khai kế hoạch, dự toán NSNN năm 2017  
308-2.pdf.signed (1).pdf 18/05/2018
;?>