• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1444536
  • Số người đang xem: 20
  • Trong ngày: 476
  • Trong tuần: 19445
  • Trong tháng: 1092313
  • Trong năm: 1092313
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 3/CTR-SVHTTDL
Chương trình công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2018    
03-ct.pdf.signed.pdf 28/02/2018
Số: 20/KH-SVHTTDL
Kế hoạch tổ chức liên hoan hát Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018  
20.pdf.signed.pdf 26/02/2018
Số: 191/SVHTTDL-VP
V.v triển khai Kế hoạch số 387/KH-BCĐLN ngày 01/2/2018 của BCĐLN về vệ sinh an toàn thực phẩm  
191.pdf.signed.pdf 26/02/2018
Số: 98/QĐ-SVHTTDL
 v/v điều động và bổ nhiệm VC Lãnh đạo Quản lý ông Hoàng Nam Tuy
98-qd.pdf.signed.pdf 26/02/2018
Số: 2/CTr-SVHTTDL
Chương trình công tác tháng 3 năm 2018
2_.pdf.signed.pdf 26/02/2018
Số: 181/SVHTTDL-VP
V.v thu nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
181.pdf.signed.pdf 26/02/2018
Số: 179/SVHTTDL-VP
V.v rà soát Chương trình công tác năm 2018
179.pdf.signed.pdf 26/02/2018
Số: 134/SVHTTDL-QLVH
V.v báo cáo các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao của tỉnh Bắc Giang dịp Xuân Tết Mậu Tuất 2018
134.pdf.signed.pdf 16/02/2018
Số: 133/SVHTTDL-QLVH
V.v đề nghị đăng tải thông tin các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao của tỉnh Bắc Giang dịp Xuân Tết Mậu Tuất 2018
133.pdf.signed.pdf 16/02/2018
Số: 116/SVHTTDL-TCPC
V/v đăng ký thực hiện nhiệm vụ sáng kiến năm 2018
116_l.pdf.signed.pdf 16/02/2018
;?>