• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1314664
  • Số người đang xem: 22
  • Trong ngày: 91
  • Trong tuần: 9909
  • Trong tháng: 962441
  • Trong năm: 962441
Trang chủ
Tiêu đề Tóm tắt File tài liệu Ngày đăng
Số: 222/SVHTTDL-KHTC
V/v xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính
222.pdf.signed.pdf 08/03/2018
Số: 209/TL-SVHTTDL
Thể lệ Liên hoan tiếng hát Quan họ Tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018
209.pdf.signed.pdf 08/03/2018
Số: 205/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ
V.v tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm"  
205.pdf.signed.pdf 08/03/2018
Số: 200/SVHTTDL-VP
V/v triển khai Kế hoạch số 21/KH-BCĐ-CAT ngày 02/02/2018 của BCĐ phòng chống TP, TTXH, và XDPTTD BVAVTQ
200.pdf.signed.pdf 28/02/2018
Số: 3/CTR-SVHTTDL
Chương trình công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2018    
03-ct.pdf.signed.pdf 28/02/2018
Số: 20/KH-SVHTTDL
Kế hoạch tổ chức liên hoan hát Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018  
20.pdf.signed.pdf 26/02/2018
Số: 191/SVHTTDL-VP
V.v triển khai Kế hoạch số 387/KH-BCĐLN ngày 01/2/2018 của BCĐLN về vệ sinh an toàn thực phẩm  
191.pdf.signed.pdf 26/02/2018
Số: 98/QĐ-SVHTTDL
 v/v điều động và bổ nhiệm VC Lãnh đạo Quản lý ông Hoàng Nam Tuy
98-qd.pdf.signed.pdf 26/02/2018
Số: 2/CTr-SVHTTDL
Chương trình công tác tháng 3 năm 2018
2_.pdf.signed.pdf 26/02/2018
Số: 181/SVHTTDL-VP
V.v thu nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
181.pdf.signed.pdf 26/02/2018
;?>