<a class="portlet-title-text" href="/tuyen-truyen-phap-luat">Tuyên truyền pháp luật</a> Tuyên truyền pháp luật

<a class="portlet-title-text" href="/du-an-de-tai">Dự án - đề tài</a> Dự án - đề tài

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 615
Tổng số trong ngày: 65
Tổng số trong tuần: 3,609
Tổng số trong tháng: 8,340
Tổng số trong năm: 47,640
Tổng số truy cập: 57,241
Hướng dẫn
STT Tên dự án Mô tả Tình trạng dự án
1 Tu bổ, tôn tạo đình Phương Lạn

Mục tiêu: Tu bổ Đại đình, hậu cung, xây tả vu, hữ vu, tôn tạo cảnh quan tổng thể.

Nguồn vốn: Chương...

Hoàn thành
2 Tu bổ, tôn tạo đình Phù Lão

Mục tiêu: Tu bổ các chi tiết, cấu kiện hư hỏng, bảo tồn các giá trị kiến trúc, văn hóa lịch sử của...

Hoàn thành
3 Cải tạo Nâng cấp và nội thất Nhà Bảo Tàng tỉnh Bắc Giang

Mục tiêu: Sửa chữa nâng cấp và hệ thống hóa công tác trưng bày thwo các chuyên...

Hoàn thành
4 Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử đình Cao Thượng

Mục tiêu: Chống xuống cấp, tôn tạo đình, bảo tồn đình, bảo tồn các giá trị văn hóa, kiến...

Tiền khả thi
5 Đường và hạ tầng ngoài chùa Bổ Đà

Mục tiêu: Xây dựng đường dẫn vào Chùa, xây dựng hạ tầng phụ trợ khác

Bãi đỗ xe, khu tổ...

Hoàn thành
6 Số: 1740/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Dự án đầu tir xây dựng công trình: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá...

Hoàn thành
7 Tu bổ, tôn tạo chùa: Thổ Hà

Dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Nguồn vốn dự kiến từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

Hoàn thành
8 Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Quang Phúc

Dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Nguồn vốn dự kiến từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

Hoàn thành
9 Số: 21/KH-SVHTTDL

Mục đích: Nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch để đáp ứng được Nghị định...

Hoàn thành
10 Số: 24/KH-SVHTTDL

Mục đích: - Triển khai phần mềm Quản lý Văn bản và Hồ sơ công việc của Sở.

...
Hoàn thành
11 Quyết định 1574/QĐ-UBND

V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: đường và hạ tầng bên ngoài chùa Bổ...

Hoàn thành
12 Xây dựng các điểm chùa tại khu vực Đồng Thông xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động

V.v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng các Điểm chùa tại khu vực Đồng Thông xã Tuấn Mậu,...

Hoàn thành
13 Số: 28/KH-SVHTTDL

Triển khai thực hiện thi công công trình: Tu bổ, tôn tạo Chùa Quang...

Hoàn thành
14 Mua sắm thiết bị cấp cho nhà văn hóa(Trung tâm văn hóa huyện, xã thôn) và Đội thông tin lưu động huyện năm 2015

- Nguồn vốn: CTMTQG văn hóa 2015 và Ngân sách tỉnh năm 2015.

Hoàn thành
15 V.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: mua săm trang thiết bị hỗ trợ cho cơ sở vui chơi giải trí trẻ em công lập khu vực miền núi năm 2016 Hoàn thành
16 V.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm trang thiết bị hỗ trợ hoạt động văn hóa cho nhà văn hóa cấp xã, thôn, bản năm 2016 Hoàn thành
17 Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị dí tích lịch sử Quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1). Hoàn thành
18 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Cải tạo sân vận động (gồm cả mua sắm, lắp đặt 201 ghế ngồi) Hoàn thành
19 V.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 01 xe ô tô chuyên dùng 29 chỗ ngồi của Sở VHTTDL

V.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 01 xe ô tô...

Tiền khả thi
20 V.v phê duyệt danh mục, số lượng thiết bị mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị văn hóa thể thao hỗ trợ văn hóa cấp xã, thôn năm 2017

V.v  phê duyệt danh mục, số lượng thiết bị mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị văn...

Hoàn thành

Diễn đàn Diễn đàn

THÔNG TIN QUẢNG BÁ THÔNG TIN QUẢNG BÁ

Liên kết Liên kết